Release Notes

 

 

Release notes, Q1, Q2 2017
Fix versions: 2017.01 – 06

Opravy chyb:

 

RGN-431 — opravena chyba při vytváření upomínek, kdy se místo názvu firmy přenáší jméno uživatele

 

RGN-432 — chyba sčítání odhadovaných nákladů sběrné spediční zakázky, kdy se při odebrání podřízené SZ nesnižuje cena odhadovaných nákladů

 

RGN-433 — chyba odstranění statusu upomínky u faktur
-          Odstraněna chyba při generování upomínek, kdy se občas stalo, že nebylo možné ji vygenerovat kvůli špatným statusům.

 

RGN-434 — chyba vkládání dodací/fakturační adresy k zakázce
-          omezení pořadového čísla ZNR na 2, sloupec rozšířen

 

RGN-435 — chyba při vytváření objednávky ze zakázky
-          systém nereaguje na přednastavení v okně návrhu - zakládá nové záznamy i když by měl přiřazovat ke stávajícím. Opraveno přenesením funkcionalit do databáze.

 

RGN-429 — opravena chyba v okně pokladny Menu Extras spadne - v prázdném okně

 

RGN-322 — opravena chyba - přepočet množství x šarže v případě rozdílných MJ v katalogu artiklů a pozici dokladu

 

RGN-328 — okno svázání skupiny artiklů s vlastnostmi
-          opraven název
-          opraveny funkce v okně (Změnit záznam, Doplnit záznam)
-          okno rozšířeno, aby šlo přečíst hodnoty (Skupina artiklu, Skupina vlastností, Vlastnost)
-          přidáno Označení CZE, Označení GER, Označení ENG, Označení SK

 

RGN-353 — odstraněna chyba kdy po smazání pozice v dodacím listu artrefpack ukazuje na neexistující pozici dodacího listu. Chybná vazba mezi tabulkami. Nesmí jít vymazat pozice dodacího listu, pokud je na pozici vázané balení.

 

RGN-411 — Kredit limit - změna adresy
-          Pokud je zakázka, která má kredit limit a dojde ke změně adresy, zakázka zůstane zablokovaná.
-          Obráceně: Pokud je odblokovaná a změní se adresa, vymaže se nastavení a blokace se provede znovu

 

RGN-450 — Spediční zakázky – opravena chyba kdy zůstávají data spediční zakázky při dělení pozice

 

Novinky:

 

RGN-430 — Doplněno varování na tlačítko EET v prázdném okně pokladny

 

RGN-438 — Doplněny různé překlady bodů v menu, dialogů.

 

RGN-442 — Kalkulační spediční zakázky do nabídky
-          Nově je umožněno vložení kalkulační spediční zakázky od nabídky (menu a okno).

 

RGN-317 — Nová funkce v katalogu artiklu - kontrola stavů REZ/OBJ
-          v menu katalogu artiklů Funkce spustí proceduru, která provede kontrolu RES/BES stavu

 

RGN-318 — Nabídka/kalkulace cen výpalků na základě tvarů (obdélník/kruh/prsten)
-          Funkcionalita umožní urychlené pořízení nabídky na poptávku zákazníka, kde je možné hrubě odhadnout náklady bez nutnosti kreslení v CAD software. Data bude vkládat uživatel ve speciálním dialogu z hlavičky nabídky.
-      Vložení řádky do tabulky probíhá v dialogu, který umožní 3 varianty: Obdélník, kruh, prsten.
-          Uživatel vloží tyto hodnoty. Po potvrzení se vygeneruje řádka do tabulky a dopočítají se ostatní hodnoty. Vzorce pro výpočty hmotností, ceny pálení, odstupy, vrtání a propaly jsou obsaženy v Excel-kalkulátoru. Vygeneruje se dočasný kód artiklu, ale interně systém pracuje s virtuálním vzorovým artiklem pro vygenerování výpalků.
-          Tlačítko na tisk - tisk reportu nabídky na koncového zákazníka, kalkulace nabídek výpalků
-          blikání při změně hodnot (náklad. cena, počet ks, hmotnost, kód artiklu)

 

RGN-350 — Oprávnění - doplněny barvy v právech pro ribbonMenu a doplnit sloupeček s dodatečnou podmínkou usrmenugroup a usrribonmenugroup

 

RGN-451 — V okně typy vydaných faktur doplněn check box pro nastavení parametru: uzavřít po tisku

 

RGN-452 — doplněn parametr pro přiložení faktury k upomínce

 

RGN-455 — Nové okno a datová struktura pro předkontace pro typ dokladu vydané faktury a adresu zákazníka
-          dostupně v menu: Rozhraní/Finanční účetnictví/Kmenová data

 

RGN-428 — Spediční zakázky - změna měny u sběrné spediční zakázky

-          V okně sběrných spedičních zakázek - menu na pravé tlačítko umožní změnit měnu odhadovaných nákladů

 

RGN-458 — Opravena chyba kdy v okně pozice objednávky se hmotnost pozice nepřepočítává dle přepočtu

 

RGN-464 — Funkce na odstranění pozice ze spediční zakázky v okně sběrné spediční zakázky není dovolena při uzavřeném statusu

 

RGN-465 — Optimalizovány gridy v rozhraní pro účetnictví - Bind promene

 

RGN-466 — Optimalizovány gridy ve spedičních zakázkách - Bind promene

 

RGN-467 — Optimalizovány gridy ve vyhledávaní v artiklech - Bind promene

 

RGN-459 — Kurz u přijaté faktury podle data vystavení/zdanitelného plnění, řízeno parametrem pro ÚJ, vytažení měsíčního / denního kurzu s datem podle parametru