Impressum

 

Zodpovědný za obsah:

Regnum Software s.r.o.
Boubínská 197
385 01 Vimperk

Telefon: +420 388 402 011
Telefax:  +420 288 402 012
E-Mail: info_@_regnum-software.com

Obchodní rejstřík:
Regnum Software, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  4132

Identifikační údaje:
IČO: 60850507
DIČ: CZ60850507

 


Vyloučení záruky

Společnost Regnum Software s.r.o. připravuje obsah těchto webových stránek s velkou pečlivostí a stará se o pravidelnou aktualizaci. Informace dostupné na těchto webových stránkách slouží pouze k nezávazným všeobecným informacím a nenahrazují podrobné individuální poradenství.

Společnost Regnum Software s.r.o. nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách a za jejich bezproblémový přístup v jakoukoliv dobu. Společnost Regnum Software s.r.o. neručí za poškození vzniklá užíváním servisu na těchto stránkách, především za poškození vzniklá nevhodným zacházením s daty danými společnosti Regnum Software s.r.o. na těchto stránkách volně ke stažení.

U odkazů na webové stránky třetích stran, nenese společnost Regnum Software s.r.o žádnou odpovědnost za jejich obsah. Pro nabídky a informace třetích stran mohou platit jiné podmínky a pravidla, především ohledně ochrany dat.

 

Ochrana dat

Všechna osobní data která jsou prostřednictvím webových stránek společnosti Regnum Software s.r.o získána, budou použita pouze pro účely individuálně směrovaných služeb. Budou uložena za účelem zasílání informací o produktech a službách a osobně adresovaných reakcí na požadavky a ohlašované problémy umístěné v uživatelské oblasti webových stránek. Společnost Regnum Software s.r.o. ručí, že všechny osobní údaje budou spravovány dle zákona o ochraně osobních dat.

 

© Copyright 2005-2020, Regnum Software s.r.o., Vimperk, Česká republika

Všechna práva vyhrazena. Obsah webových stránek, texty, obrázky, grafiky a další prvky stejně jako jejich umístění na webových stránkách společnosti Regnum Software s.r.o. podléhají ochraně autorských a jiných práv. Obsah těchto webových stránek nesmí být za účelem komerčního využití dále kopírován, zpracováván, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám. Některé stránky této prezentace obsahují prvky, které spadají pod Copyright třetích stran.