Analýza

Analýza firemních procesů = základ úspěšné implementace

Důležité elementy analýzy firemních procesů:

  • workshop se zodpovědnými/zúčastněnými zaměstnanci
  • záznam současného stavu
  • hodnocení potenciálů a slabin
  • optimalizace procesů
  • definice požadovaných stavů a požadavků na informační systém
  • vizualizace a dokumentace procesů ve všech oblastech
  • hodnocení důležitosti požadavků na informační systém

Cílem analýzy je zaznamenání a optimalizace tvůrčích procesů v podniku. Všechny aktivity a informační toky jsou zaznamenávány v pořadí jejich provádění a vizualizovány.

Existuje mnoho praktických případů, kde firemní procesy v podniku jsou zpracovávány ručně, dochází k tomu buďto z důvodu chybějící podpory ze strany informačního systému nebo špatné struktury a chybějící návaznosti mezi jednotlivými kroky procesů. Zde vznikající informační ztráty jsou kompenzovány vysokým manuálním nasazením a čekací dobou. Často dochází k chybám během zpracování a špatné nebo chybějící informovanosti zúčastněných zaměstnanců nebo také celých oddělení.

Na základě této analýzy je společně zpracováván cílový stav procesů, jsou zahájeny kroky k nápravě a eliminaci slabin. Požadavky na podporu ze strany informačního systému jsou pak základem pro simulaci procesů a srovnávání se softwarem.