Služby

Ověřená metodika = efektivní zavedení systému

Software jako nástroj má uvolnit existující potenciály ve Vašem podniku, automatizovat stále se opakující postupy a připravovat firemní data do strukturované formy.

Zavedení informačního systému je z mnoha pohledů náročný proces, který vyžaduje čas a angažovanost všech zůčastněných stran.

Úvodní analýza firemních procesů zákazníka je základem pro úspěšnou implementaci software. Provádíme ji s pomocí profesionálních nástrojů pro modelování procesů, které umožňuji zaznamenání a vizualizaci procesů a slabin.

Vaše požadavky a cíle jako např. zjednodušení standardních postupů, zkrácení doby zpracování zakázky, eliminace stavů out-of-stock atd. jsou společně s Vámi v rámci projektu analyzovány a připravovány pro realizaci v softwarovém řešení.

Model implementace systému REGNUM obsahuje 5 fází:

• analýza a optimalizace firemních procesů
• porovnání požadavků a standardní funkcionality systému
• skladba komponent, customizace, individuální přízpůsobení
• implementace
systému, školení uživatelů
• ostrý start a technická podpora

Tato praxí ověřená metodika zaručuje po celou dobu trvání projektu efektivní a flexibilní plánování, kontrolu, dokumentaci a řízení všech aktivit, zdrojů a termínů.

Cílevědomý postup

Výsledek analýzy firemních procesů je během následujícího workshopu srovnáván se způsoby zpracování procesů, které REGNUM obsahuje standardně. Simulace procesů zákazníka umožňuje identifikaci slabin a zamezuje vzniku kritických situací během ostrého provozu, které by mohly ohrozit plynulost zpracování.

Na základě předchozích kroků vznikne individuální řešení na bázi REGNUM specifické pro Váš podnik. Nastavení parametrů systému, úpravy prostředí, nastavení přehledových oken, tiskových manažerů, přístupových práv, specifické úpravy tiskových výstupů (nebo-li vše, čemu říkáme customizing) probíhají během implementace systému a zkušebního provozu.

Podporu celoživotního cyklu produktu zaručují další služby spojené s technickou podporou během užívání software jako hotline-servis, update-servis a další.

Model implementace systému REGNUM poskytuje nejen mnoho záruk pro úspěšné zavedení systému v podniku, ale navíc dává jedinečnou možnost dokumentace firemních procesů. Ověřený systém kontroly projektu vylučuje skryté náklady a zaručuje jistotu dodržení schváleného rozpočtu.