Deset důvodů..

proč si myslíme, že patříme k nejlepším a proč by jste si měli vybrat právě nás:
1. Vysoká specializace
Od vzniku Regnum Software s.r.o (r. 1994) se specializujeme na vývoj a implementaci vlastního informačního systému REGNUM. Toto hlavní zaměření nám umožňuje dělat věci poctivě a důkladně. Budujeme kolektiv kvalitních analytiků, konzultantů a programátorů, sledujeme novinky v oblasti informačních technologií a řešení, které se zaměřují na problematiku firemních procesů a software.
2. Množství zkušeností
Na trhu nabízejícím softwarová řešení působíme již od roku 1994, což nás řadí mezi zkušené dodavatele informačních systémů. Poučili jsme se z počátečních chyb a vytříbili jsme si specifický a efektivní způsob práce. Od svého vzniku se nezměnila ani specializace a ani podstatná část našeho týmu. Dobrá pověst se buduje dlouze. Získané zkušenosti nám ve vývoji nebrání, naopak snažíme se je v naší práci zúročit.
3. Duch internacionality
Zkušenosti získané z mnoha projektů realizovaných v České republice, Německu a dalších evropských zemích a mezinárodní tým analytiků a vývojářů vnáší do REGNUM duch internacionality. Lokalizované verze REGNUM nejsou pouhým překladem nebo jazykovou verzí software, ale respektují lokální zvyklosti té které země.
4. Kvalifikace a odbornost všech pracovníků
Každý pracovník Regnum Software s.r.o. prošel náročným procesem integrace do kolektivu a za jeho/její kvalitu práce zodpovídáme. Vývojáři mají vysokoškolské vzdělání a jsou odborníky v oblasti databázových technologií a podnikových informačních systémů. Myslíme si, že dobrou práci nelze dlouhodobě provádět pouze na základě nadšení (i když i to je velmi potřebné), ale na základě získaných znalostí a zkušeností, které jsou uplatňovány v praxi.
5. Vzdělání a neustálé zdokonalování
V dnešní době technologií, internetu a globalizace se mění snad každé odvětví. V oblasti informačních technologií to platí více než dvojnásobně. Ani my nechceme zůstat pozadu. Absolvujeme školení, semináře, konzultujeme naší práci s kolegy a opravdovými špičkami v těchto oblastech.
6. Soustředěnost na Vaše potřeby
Přestože systém REGNUM je standardním produktem navrženým a dostupným vcelku širokému spektru branží a zákazníků, jsme flexibilní. Každý podnik má svoje specifické vlastnosti a způsoby práce.Věnujeme velkou pozornost našim zákazníkům, nasloucháme jejich problémům a požadavkům, společně hledáme optimální řešení. Díky zkušenostem našich zaměstnanců a partnerů jsme schopni navrhnout a realizovat komplexní řešení dle představ a potřeb zákazníka a dosáhnout takto optimálních výsledků při ekonomicky únosných nákladech.
7. Zaměření na firemní procesy
Struktura systému REGNUM byla vyvinutá se zaměřením na řešení firemních procesů menších a středně velkých podniků. Flexibilita, otevřenost a zároveň bezpečnost, škálovatelnost, technologická vyspělost a zároveň jednoduchost v užívání, vícejazyčnost – to jsou základní charakteristické prvky našeho systému.
8. Přijatelné ceny
Srovnání cen produktů a služeb v odpovídající kvalitě a rozsahu si udělá každý sám. Máme však potvrzeno, že naše ceny patří k těm nejnižším. Jak toho dosahujeme? Platy našich zaměstnanců jsou přiměřené - nechceme aby přešli ke konkurenci. Kvalitní informatik je navíc v současné době nedostatková profese. Ale díky dostatku projektů je čas zaměstnanců efektivně využit a nenastávají prostoje, které by bylo třeba platit a které by zvyšovaly naše fixní náklady.
9. Jsme Vám vždy k dispozici
Implementace informačního systému je složitý proces, ve kterém hraje hlavní roli ještě složitější element – člověk. Výsledek tohoto procesu, tj. úspěšnost projektu, závisí jak na přístupu uživatele, tak na přístupu dodavatele systému. My jsme tu od toho, abychom zabezpečili kvalitu produktů, správné zavedení software a pomoc Vám, uživatelům. Upřednostňujeme velmi individuální přístup k zákazníkům. Naši zaměstnanci jsou vám k dispozici každý pracovní den v ranních i odpoledních hodinách. U nás se Vám nemůže stát, že se nedovoláte,nebo že nikdo nebude po delší dobu v kanceláři.
10. Vítáme Vaše názory
Nejsme dokonalí a ani si nemyslíme, že se nemůžeme zlepšit a proto vítáme názory těch, pro které tady jsme – našich zákazníků. Na každou připomínku či dotaz zodpovíme a nikdy nebudeme v pozici „mrtvého brouka“.