Naši Partneři

Společnost Oracle Corporation patří k největším dodavatelům software a hardware pro podnikovou sféru na světě. V oblasti databázových technologií je společností s největším podílem na celosvětovém trhu.

Produkty společnosti Oracle umožňují využití více operačních systémů a nabízí zákazníkům bezkonkurenční výhody špičkových produktů, včetně vynikající dostupnosti systému, škálovatelnosti, vysokého výkonu a nízkých celkových nákladů na vlastnictví.

Společnost Microsoft Corporation je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a komplexních IT řešení a to jak pro domácnosti tak i pro podnikovou sféru.

Společnost Microsoft je výrobcem šírokého spektra softwarových produktů, které obsahuje mj. operační systémy pro osobní počítače a servery, kancelářské a podnikové systémy, databázové a komunikační systémy a vývojářské nástroje.

Poradenská společnost ISL - Industrial Consulting je naším dlouholetým partnerem a zároveň jedním ze spolutvůrců systému REGNUM. Společnost se zaměřuje především na podnikatelské poradenství, pomoc při výběru správného software a projektové řízení.

Německá společnost Fecher se zabývá poradenstvím a vývojem software. Součástí nabízených služeb této společnosti je také tzv. Porting Project - činnost, při které dochází k migraci ze starších technologií na technologie novější, především z technologie GUPTA na .NET.

Softwarová a poradenská společnost GQM nabízí vývoj či poradenství při zavádění podnikových systémů. Specializuje se na optimalizaci procesů ve spotřebním a potravinářském průmyslu, především optimalizace kvality a nákladů a také se zabývá procesy týkající se ochrany životního prostředí.

Firma KIT zastupuje předního výrobce ERP řešení v Rakousku, firmu BMD a její produkt BMD Business Systém. Poskytuje konzultační služby, implementaci a školení, hotline servisní podporu, automatické aktualizace.