REGNUM Document Manager

přehled vlastností
Všeobecné
 • správa libovolných dokumentů Windows
 • převzetí dokumentů přes schránku Windows, napojení na skener
 • automatické asociování dle typu souboru a start příslušných programů pro náhled a zpracování dokumentů
 • automatické ukládání dokumentů v databázi nebo v systému souboru (dle volby parametru)
 • úzká integrace sprodukty Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
 • sériová korespondence z adresáře nebo ze správy kontaktních osob
 • přiřazování dokumentů ve vazbě na administrativní nebo účetní jednotky
 • celoplošná integrace ve všech komponentách systému REGNUM
 • jednorázové uložení a vícenásobné přiřazení dokumentů, tato vlastnost umožňuje např. jednorázové uložení kontrolního protokolu a přiřazení v katalogu artiklů, v kmenových datech kusovníku a v kusovníku připraveném pro výrobu
Tvorba dokumentů
 • interaktivní tvorba nových dokumentů
 • přiřazení libovolných externích programů pro interaktivní tvorbu dokumentů
 • úzká integrace s Microsoft Word pro tvorbu korespondence
 • správa verzí, libovolný počet verzí dokumentu
 • mandantní zpracování dokumentů - oddělené adresy mandanta a příjemce
 • paralelní zobrazení oblíbených dokumentů
 • sériová korespondence
 • distribuce v tištěné formě nebo e-mailem
Bezpečnost
 • definice přístupových práv na úrovní účetní jednotky
 • řízení přístupu přes úroveň utájení, soukromé dokumenty
 • skryté kategorie pro citlivé typy dokumentů
 • integrované bezpečné mechanismy Check Out/Check In - pro zpracování dokumentů
Parametrizace
 • vícejazyčné předlohy dokumentů pro Microsoft Word
 • pořadače, archívy, týmy, způsoby archivace
 • typy dokumentů specifické pro oblast ukládaní (např. pro artikly, adresy ...)
 • propojení objektů databáze a automatická výměna dat do Microsoft Word‘u
Kategorie dokumentů
 • organizace dokumentů do přehledné, individuálně nastavitelné stromové struktury
 • globální (pro administrativní jednotku) a lokální (pro účetní jednotku) kategorie dokumentů
 • přiřazení předloh, úrovní utájení, způsobů archivace
 • jednotný Corporate design pro korespondenci, která opouští organizaci
Internet
 • Regnum Exchange Connector pro jednoduchou integraci s poštovním serverem
 • přenos dokumentů do internetu - tato vlastnost umožňuje automatické ukládání ve formátu PDF a přenos souborů na Váš internetový server za účelem zveřejnění
 • přenos dokumentů na časově omezenou vývěsku v internetu - pro speciálně vyvinuté webové stránky, které zveřejňuji dokumenty pro krátké, předem určené období
Komfortní hledání
 • specializované vyhodnocovací okno pro hledání dokumentů dle více kritérii
 • integrované výkonné fulltextové vyhledávání
 • selektivní fulltextové vyhledávání ve vybraných kategoriíc