REGNUM Production

řešení procesů v oblasti výroby

Základem solidní rentability ve výrobním podniku je schopnost rychle, výhodně a bezproblémově využívat všechny dostupné zdroje od okamžiku obdržení zakázky až po dodání bezchybných výrobků koncovým odběratelům.

REGNUM Production je nástrojem pro plánování a řízení výrobních procesů. Nabízí jasné a jednoduché komponenty pro zpracování rutinních procesů v přípravě a sledování výroby a také vysoce vyvinuté a komfortní funkcionality pro podporu zpracování výjimek.

Již základní kmenová data jako pracovní technologické postupy nebo kusovníky nabízí vysokou flexibilitu a jednoduchou správu. Verze a platností vám výrazně zjednoduší např. vyhledání kusovníku pro příslušnou modelovou řadu nebo rok. Typy výrobních zakázek umožní parametrizaci procesů a částečnou automatizaci rutinních prací. Možnost okamžité změny pracovních postupů nebo kusovníků během výroby vám dovolí změnu výrobního procesu na základě měnících se požadavků zákazníků.

Také REGNUM Production nabízí vysoký standard obsluhy, informovanost a jednoduchý přehled o všech výrobních procesech. Správa sériových čísel, výroba šarží, řízení externích dodavatelů (kooperace) a celá řada komfortních funkcí jako např. automatické stornování, dělení a přeplánování výrobních zakázek patří do standardu a zvyšuje efektivitu práce. Integrace s REGNUM Document Managerem zajistí jednoduchý přístup k interním výrobním dokumentům, výkresům, návodům, protokolům atd.

Informace o skladových stavech a rozpracovanosti výrobních zakázek jsou přehledně dostupné v reálném čase, zvyšují transparentnost vašich procesů v rámci podniku a přispívají k lepší informovanosti vašich zákazníků.

Optimalizované logistické procesy ve výrobě jsou závislé na optimálním plánování. Plánovací nástroje REGNUM Production nabízí nutnou flexibilitu při plánování spotřeby materiálů a zdrojů na různých úrovních. Podporují jak klasické postupy závislé na plánech prodeje a skladových množstvích („Push“), tak i zakázkovou výrobu (MTO – Make-To-Order, - „Pull“).


Různé oblasti systému REGNUM jako např. skladové zásoby, plány pohybů, plány prodeje nebo současný stav zakázek poskytují potřebné informace pro speciálně vyvinutý proces dispozice, který plní úlohu zabezpečení optimálního zásobování. S pomocí mnoha flexibilních parametrů na úrovni dispozičních jednotek, které umožňují nastavení procesu plánování, je generována prognóza, která může být jednoduše překlopena v procesy zásobování.

Obchodní struktury systému REGNUM jako účetní jednotky, dispoziční jednotky a sklady hrají při tom důležitou roli pokud jde o zjištění zapotřebí, zabezpečení nebo přerozdělení potřebných zdrojů.

REGNUM Production ve spojení se systémy REGNUM Sales a REGNUM Document Manager vytváří kompletní systém pro podporu celého životního cyklu produktů (Life-Cycle-Management). Umožňuje výrobu s precizně fungujícím zásobováním a přesně načasovanou dodávkou hotových výrobků, to vše za optimálního využití dostupných zdrojů a kapitálu.