Řešení REGNUM - klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky:

 • Optimální organizace

 • Český produkt - německé standardy kvality

 • Zaměření na středně velké podniky

 • Nepřetržitý vývoj

 • Vyspělý obchodně-ekonomicky software

 • Naše přednost = Váš benefit

 • Modularita založená na komponentech

 • Bezpečný, stabilní a přizpůsobivý

 • Řada nastavitelných parametrů

 • Report-Plug&Play

 • Uživatelsky přívětivý

 • Systém přístupových práv

 • Mezinárodní nasazení

 • Přehled a kontrolovatelnost

Úvodní slovo

Globalizace trhů je nezadržitelná a vytváří dnes nové hospodářské podmínky. V dosavadní praxi mohly podniky uplatňovat svůj náskok vůči konkurenci převážně na lokálních trzích. Nyní stále častěji dochází ke konfrontaci v globálním měřítku.

Nejdůležitějšími příznaky, které charakterizují tuto novou éru jsou stále kratší dodací lhůty při stále nižších maržích, neustálý tlak na snižování nákladů, zvýšená rychlost obnovování produktů a stále důležitější úzká spolupráce mezi zákazníky a dodavateli.

Uspokojit tyto zvýšené nároky, zůstat úspěšným na trhu a nadále růst vyžaduje optimální organizaci a řízení interních i externích procesů.

Optimální organizace znamená standardizaci a softwarovou podporu stále se opakujících procesů tak, aby nároky spojené se zpracováním jednotlivých případů byly pokud možno minimální. Všechna relevantní data a informace nutné pro zpracování procesů musí být přehledně a rychle dostupné a automaticky hlídané.

Při hledání nového a správného softwarového řešení pro váš podnik budete konfrontováni s dalším fenoménem dnešní doby: permanentním vývojem trhu zpracování informací. Situaci navíc komplikují různorodé požadavky na nový software přicházející od jednotlivců či celých oddělení. Nový software musí:

• v maximální míře a uživatelsky přívětivě řešit současné požadavky
• být flexibilní a otevřený, tak aby mohl růst spolu s budoucími úlohami a novým vývojem trhu a zajistit takto vaše dnešní investice do budoucna.

Váš úspěch může být zaručen pouze s partnerem, který dokáže rychle a flexibilně reagovat na změny situace na trhu a vaše požadavky.

Působíte mezinárodně ?

Poslední ekonomický vývoj ukazuje cestu k stále větší mezinárodní provázanosti. REGNUM vás podpoří ve vaším působení na mezinárodních trzích. Řeší vaše požadavky pro vícejazyčné programové prostředí, cizojazyčnou korespondenci, zpracování více měn. Přesvědčí vás podpora zákonitosti obchodních případů překračujících státní hranice.

REGNUM nezastavuje před vaší mezinárodně propojenou interní organizací. Víceúrovňové struktury a parametry otevírají rozsáhlé možnosti správy rozlišných organizačních struktur a procesů. Centrální kmenová data, adresy a artikly na úrovni nadřazené logické firemní jednotky (koncernu), doklady a pohyby na úrovni podřízených účetních jednotek, zásobování a výrobní procesy na úrovni dispozičních jednotek umožňují flexibilní řízení také v případě komplikovaných firemních struktur.

Přehled a kontrolovatelnost zajišťují rozsáhlé možnosti vyhodnocení a konsolidace v rámci volně definovatelných firemních struktur.

Kvalita produktu a jeho reálné přednosti – „tvrdá fakta“ – zdaleka nezaručují obchodní úspěch. Naopak, v 21 století to jsou „jemné“ hodnoty podniku, které budou mít významný vliv na jeho úspěšnost na trhu. Schopnost obhájit u svých zákazníků pověst výkonného a stabilního partnera a dokázat co nejlépe splnit jejich požadavky a přání bude rozhodující.

Pracovnici obchodních organizací budou v budoucnu stále více konfrontováni s dobře informovaným, odborně vzdělaným a kritickým zákazníkem. Úloha informačního systému jako inteligentního pomocníka při vyřizování každodenních úloh bude získávat stále větší význam a pouze moderní, dynamické a dobře organizované společnosti budou mít šanci obhájit své postavení na trhu.

Struktura systému REGNUM byla vyvinutá se zaměřením na řešení firemních procesů středně velkých podniků. Flexibilita, otevřenost a zároveň bezpečnost, škálovatelnost, technologická vyspělost a zároveň jednoduchost v užívání, vícejazyčnost – to jsou základní charakteristické prvky systému REGNUM

REGNUM nabízí jedinečná řešení a možnosti vytváření hodnot. Bude vám pomáhat změnit zájemce v zákazníka a udržet ho věrným vašim produktům či službám.

Naše přednost = Váš benefit

Velmi výrazným argumentem zajišťujícím váš úspěch a jistotu vašich investic jsou dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců a partnerů v oblasti vývoje obchodně-ekonomického software. Tyto zkušenosti nám umožňují navrhovat, realizovat a zavádět komplexní řešení na základě standardního systému REGNUM, které uspokojují představy a požadavky našich zákazníků při ekonomicky únosných nákladech.

Modularita založená na komponentech, rozsáhlé možnosti parametrizace, jasné struktury, jednoduchost obsluhy, otevřenost a integrace do ‚okolního světa‘ Windows vytváří obraz moderního a výkonného systému, jakým bezesporu REGNUM je.

S pomocí REGNUM dostává váš podnik nástroje umožňující snadný přístup k informacím, svobodu rozhodování a schopnost uspět ve stále tvrdší konkurenci. To vše na bázi flexibilního informačního systému, který je bezpečný, stabilní a přizpůsobivý.

Vaše království

REGNUM vám nabízí nové možnosti pro organizaci a kreativní ztvárnění vašich reálných procesů. Statické a schématické způsoby práce, které byly přizpůsobeny schopnostem a omezením software patří minulosti.

REGNUM vám umožňuje realizaci vašich požadavků s pomocí jednotlivých funkčních modulů a komponent. Vysoká funkční vybavenost a flexibilní možnosti uplatnění zaručují rychlejší dosažení cíle, úspory času a práce jsou viditelné a přispívají takto ke zvýšení produktivity.

REGNUM díky své vysoké přizpůsobivosti nezná problémy s akceptací u uživatelů. REGNUM se dokáže přizpůsobit individuálním přístupům při vyřizování obchodních případů. Ke stejnému cíli vede několik cest, uživatel rozhodne, která z nich je pro něj ta správná.

Řada nastavitelných parametrů umožňuje ve velké míře modifikaci chování systému a přizpůsobení individuálním požadavkům uživatele. Ergonomické uspořádání prostředí, jasné a logické struktury a jednoduše přizpůsobitelná menu, okna a funkcionality přispívají k rychlému pochopení a ovládnutí systému.

Jednoduché přizpůsobení formulářů a sestav umožňuje plná integrace generátoru Crystal Reports. Unikátní technologie Report-Plug&Play zajišťuje import a integraci uživatelských reportů do REGNUM bez nutnosti programování.

REGNUM je prostě uživatelský přívětivý.

Rozsáhlý a vyspělý systém přístupových práv až do úrovně jednotlivých objektů v oknech aplikace, možnost individuálních menu, přehledů a tiskových manažerů pro přístup k reportům, umožňují flexibilní specifická nastavení pro jednotlivé uživatele a skupiny.

Toto jsou předpoklady pro vysoce integrovaný, moderní systém ERP.

Český produkt dle německých standardů kvality

Informační systém REGNUM je vyvíjen společně za účasti české softwarové společnosti Regnum Software, s.r.o. a německé poradenské firmy ISL - Industrial Consulting.

REGNUM pokrývá informační a organizační požadavky podniků středního stavu v oblasti administrativy, obchodu, logistiky a výroby. Zkušenosti získané z mnoha projektů realizovaných v Německu, České republice a dalších evropských zemích a mezinárodní tým analytiků a vývojářů vnáší do REGNUM duch internacionality. Lokalizované verze REGNUM nejsou pouhým překladem nebo jazykovou verzí software, ale respektují lokální zvyklosti té dané země.

Během vývoje jsou využívány nejnovější poznatky z oblasti organizace podnikových procesů a aktuální vývoj a trendy v oblasti informačních technologií. Nepřetržitý vývoj systému probíhá za úzké spolupráce mezi poradci, analytiky, uživateli a vývojáři.

Výsledkem je vyspělý obchodně-ekonomický software, který ukazuje cestu vpřed.