Regnum Sales

řešení v oblasti SCM a logistiky

Vzájemná blízkost a spolupráce mezi výrobcem, distributorem a odběratelem je dnes významným prvkem ovlivňujícím Vaši konkurenceschopnost. Současně ze stoupajícím pohybem zboží, jeho rozmanitosti, rychlosti změn jednotlivých produktů a celých produktových řád stoupají nároky na rychlost, přesnost, hospodárnost a flexibilitu v celé logistické síti.

Na straně vítězů zůstanou podniky, které dokážou dodat ten správný produkt na správné místo ve správný čas.

Obchodní procesy v oblasti SCM (Supply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce) jsou jádrem systému REGNUM a řeší je specializované komponenty pro:

  • prodej a distribuci
  • zásobování
  • dispozici
  • skladové hospodářství

Nákup

Návrhy objednávek, a jste-li výrobcem pak také návrhy výrobních zakázek, vytvářeny na základě mnoha flexibilních parametrů vám vygeneruji nutné vstupy pro rozhodování o vašem nákupu. Optimalizujte váš proces zásobování, protože správně načasované dodávky k vašim zákazníkům jsou závislé na včasných dodávkách vašich dodavatelů.

Nastavte příslušné parametry a budete automaticky upozornění pokud nedodržíte minimální objednací množství nebo finanční objem objednávky u vašeho dodavatele.

Hodnocení dodavatelů je důležitým instrumentem, který vám pomáhá při volbě dodavatele. Relevantní informace získává REGNUM z jednotlivých kroků procesu nákupu, přičemž data objednávky, příjemky a došlé faktury jsou striktně oddělena a umožňují specifický náhled a porovnání.

Toto striktní rozdělení zaručuje přesnost všech informaci během celého procesu nákupu. Víte přesně z jakou cenu bylo zboží objednáno a jakou jste skutečně zaplatili, jaký byl požadovaný termín dodání a kdy bylo zboží skutečně přijato. Pokud jste požadovali potvrzení objednávky zjistíte, zda-li bylo doručeno a kdy. Přes toto rozdělení specifických údajů existuji v REGNUM nadále pevné vazby mezi jednotlivými díly celého řetězce pořízení zboží.

Jak zaúčtujete dodatečné náklady spojené s pořízením zboží jako např. dopravu, clo nebo pojištění, pokud příslušné faktury k vám dorazí později než faktura za zboží ?

Jak provedete korekci pořizovacích a skladových cen ?

Přenechte tyto komplexní úlohy REGNUM. Můžete dodatečně provázat všechny doklady spojené s dodávkou, provést potvrzení ceny a všechny následující pohyby budou korigovány tak, že hodnota vašeho skladu souhlasí s obdrženými finančními doklady.

Sklady

Efektivní skladové hospodářství umožňuje urychlení vyřizovaní objednávek, zlepšení služeb zákazníkům a snížení nákladů spojených se skladovými procesy. REGNUM umožňuje vytváření komplexních skladových struktur pomoci dispozičních jednotek a různých typů skladů jako např. standardní, expediční, reklamační, konsignační atd. Definice hlavního skladu na úrovní dispoziční jednotky umožňuje rozsáhlou automatizaci příjmů a výdejů.

Dispoziční jednotky definují geografické umístění vašich skladů. Umožňuji vedení skladových stavů a rozsáhlou parametrizaci, která přispívá k redukci a optimalizaci skladových zásob. Snížení svázaného kapitálu dává vám větší flexibilitu a svobodu pro nové projekty.

Prodej

Procesy v oblasti prodeje jsou v každém podniku víceúrovňové a týkají se více oddělení. S REGNUM Sales dostanete k dispozici všechny důležité funkce pro průhlednou správu zakázek a řízení Vašich obchodních činnosti. Veškeré informace týkající se jednotlivých obchodních případů jsou přehledně a rychlé dostupné, vaši zaměstnanci budou schopni rychlé a přesně reagovat na dotazy vašich zákazníků.

Konsekventní provázanost mezi jednotlivými etapy obchodního případu, jednoduché transformace od nabídky, přes zakázku až po dodávku a fakturaci vám umožní pracovat efektivně a sníží provozní náklady, budete schopni se plně koncentrovat na potřeby vašich zákazníků. Oni jsou členy vašeho teamu a jejich spokojenost zajišťuje váš úspěch.

Chcete –li být lepší a vždy o krok před vaši konkurenci, musí vaši zaměstnanci pružně reagovat na dotazy zákazníků. Integrovaný systém přidělování a sledování úkolů podpoří váš prodejní team, zlepší spolupráci a vzájemnou informovanost jeho členů, pomůže posilovat vztahy se zákazníky.

Řekněme, že obchodník vypracuje cenovou nabídku, odešle jí a předá jako úkol kolegovi, který v přesně stanovený den musí zákazníkovi zavolat a projednat další detaily. Toto je pouze jednoduchý scénář, REGNUM zvládá složitější procesy a zajišťuje informovanost všech zúčastněných napříč vaši společnosti.

Interakce mezi jednotlivými komponenty umožňuje jednoduchost ovládání systému REGNUM.

Vytvořte pomoci pár kliknutí z nabídky zakázku, pokračujte stejně jednoduše dodacím listem a fakturou, nechte rychlé spočítat provizi vašeho obchodníka.

Uzavírejte s vašimi zákazníky smlouvy o pravidelných dodávkách zboží, REGNUM Sales se postará o automatické měsíční vyúčtování.

Prodáváte přímo ze skladu a je to osobní odběr? Přeskočte klasickou cestu obchodního případu a vytvořte přímou fakturu. Nebo naopak, dodáváte pravidelně zboží na sklad vašeho zákazníka a chcete fakturovat jednou měsíčně - vytvářejte dodací listy s každou dodávkou a hromadnou měsíční fakturu.

REGNUM Sales to zvládne.

Existuje mnoho řešení a pouze vy rozhodujete o tom jak, kdy a kde.