Implementace

perfektní podpora procesů<
Implementace se skládá z těchto kroků:

1) složení komponent a vygenerování individuální verze

2) instalace pro test/zkušební provoz systému

3) převzetí dat ze starého systému

4) parametrizace nového systému

5) test/zkušební provoz a školení personálu

6) individuální úpravy tiskových formulářů a sestav

7) stand-by během zahájení ostrého provozu

Na základě schématu podporovaných firemních procesů a protokolu vytvořeného během srovnání software je vytvořená individuální verze systému REGNUM obsahující standardní a zákaznické komponenty.

Takto vygenerovaná individuální verze REGNUM je automaticky zahrnuta do interní správy systémů, která zaručuje schopnost upgradu po celou dobu používaní systému.

Rozhodujícím prvkem pro úspěšné zavedení a efektivní využití všech komponent systému REGNUM je včasné a aktivní zapojení zaměstnanců do realizace projektu.

Zavedení systému je orientované na firemní procesy.

Pracovníci zodpovědní za dílčí procesy označovaní jako tzv. Key-user obdrží rozšířené a detailní školení, které umožní předání vědomostí ostatním uživatelům systému. Externí náklady spojené se zaškolením personálu mohou být takto výrazně sníženy.

Pro zajištění podpory během provozu systému jsou nabízeny další služby jako např. telefonická podpora, detailní a doplňující doškolení uživatelů, konzultace provozních problémů na místě a další.