Doplňující komponenty Regnum

Order Management
vytváření, plánovaní a správa nákupních a prodejních kontraktů (rámcové smlouvy)
Contract Management
správa smluv a automatické vyúčtování
Machinery and Equipment
správa strojů a vozidel
Open Item Management
kniha došlých a vydaných faktur, otevřené položky, upomínky a platební styk v nákupu i prodeji.
Agents Commission
správa a vyúčtování provizí obchodních zástupců
EDI-Interface
je integrovaným rozhraním pro elektronickou výměnu dat ve formátu Seeburger EDI a podporuje segmenty ORDERS a INVOICE.
Account Interface
integrované rozhraní na účetnictví. Umožňuje automatickou předkontaci dokladů, komfortní kontrolu a přenosy dat do účetních systémů. Podporované aplikace: Diamant, DATEV, SBS a BMD.
Exchange Connector
obsahuje dvě subkomponenty rozhraní, které umožňuje výměnu dat mezi systémem Regnum a poštovním serverem Microsoft Exchange Server.
Interchange Connector
je komponentou, která umožňuje export/import vybraných kmenových dat do/z Microsoft Excelu pro účely masových změn, exportů do cizích systémů nebo importů
Webshop Connector
je komponentou, která umožňuje obousměrnou výměnu dat s internetovým obchodem, optimalizace byla provedena pro internetový obchod společnosti Netdirect - ShopCentric
Data Box Connector
komponenta, která umožňuje komfortní ovládání datových schránek bez nutnosti přihlašování na webovou stránku
Cash book
Subsystém pro vedení pokladny v systému Regnum. Umožňuje vedení více pokladen, cizí měny, kompletně integrován do systému Regnum a do rozhraní na finanční účetnictví.
Regnum Intercompany
Subsystém, který zjednoduší transakční procesy mezi dvěma subjekty uvnitř skupiny v rámci jedné databáze a eliminuje vícenásobné pořizování dokladů pro káždý subjekt odděleně. Automatizuje tok dokumentů mezi dvěma subjekty od objednávky přes zakázku po vystavenou a přijatou fakturu.
Multi-Cash interface
Integrované rozhraní do platebního systému MultiCash, multibankovní aplikace, kterou v rámci České republiky využívá 15 bank. Umožňuje vytvoření bankovních příkazů v elektronické formě a vygenerování souborů ve formátu MultiCash pro přímý import do bankovního systému.
Timesheet
Pracovní výkazy ve vazbě na adresy a projekty, včetně rozsáhlých možnosti parametrizace sazeb a způsobů vyúčtování
Timesheet Invoice
Fakturace ze subsystému pracovních výkazů, vyhodnocení, doprovodné formulaře, specifikace fakturovaných výkonů.
RMA
Správa a řízení dodavatelských a zákazníckých reklamací, provázanost na pohyby, skladové operace, vyřazení, náhrady.
CRM Cockpit
Parametrizovatelný informační cockpit, který nabízí rychlé informace ve vztahu k adrese klienta/dodavatele. Přehledy pro nákup/prodej, finanční doklady, analízy otevřených položek, statistické údaje, dokumenty, termíny a další
Intrastat
Integrovaná podpora parametrizace pro systém Intrastat v rámci systému REGNUM, (číselníky celní správy), příprava a generování hlášení, integrované rozhraní pro odeslání hlášení do systému Intrastat (IDES), podpora pro CZ, PL, SK a DE
Job Server
Definice, rozvrh a automatické spouštění opakovaných databázových úloh.
Document PDF-Signer
Elektronické podepisování PDF dokumentů vystavovaných ze systému REGNUM, např. faktury, objednávky potvrzenky, dokumenty Word ze správy dokumentů, apod.
REGNUM Services Engine
Základní služba zodpovědná za řízení podřízených serverových služeb, které provádějí specifické úlohy ve vazbě na systém REGNUM
Server Print Engine
Serverová služba, která umožňuje automatizaci tiskových služeb, faxování a odesílaní e-mailů na pozadí
Report Scheduler
Definice, rozvrh a automatické publikování reportů s možnosti tisku, ukládání do souboru (PDF,HTML...) nebo odesílání e-mailem
Exchange rate downloader
Automatické stahování kurzovních listků ze serverů národních bank a ukládání do systému REGNUM, podpora ECB (Euro), ČNB (CZK), PBN (PLN), BNR (RON)
FTP-Uploader
Přenos dokumentů uloženych v systému REGNUM na FTP-Server, umožňuje např. synchronizaci dokumentů s WebShopem, apod.
VAT-payer Checker
Automatická kontrola nespolehlivých plátců DPH a registrovaných bankovních účtů. Služba provádí pravidelnou kontrolu adres dodavatelů a bankovních spojení zanesených v Regnum prostřednictvím webové služby, kterou provozuje finanční správa a následné zanesení výsledků v systému a zaslání oznámení emailem.
REGNUM Barcode Services
Základní serverová komponenta pro řízení skladových a výrobních procesů ovládáných z pomoci čárových kódů. Komponenta zajišťuje komunikaci mezi skenery a databázi Regnum a zprostředkovává serverové služby na skenerech.
Barcode Warehouse (Scanner licence)
Sada funkcionalit na skeneru pro ovládání základních funkcionalit ve skladech (naskladnění, vyskladnění, blokace, přeskladnění, dělení materiálu, dělení svazku, přeskladnění do výroby, inventura, info-scan a dotisk etiket)
Barcode Inventory (Server licence)
Inventura skladu pomoci skenerů s dvojim skenováním a kompenzaci.
Barcode Production (Scanner licence)
Sada funkcionalit na skeneru pro ovládání základních funkcionalit ve výrobě (zahájení, přerušení, zakončení pracovního kroku, generování obalů, info-scan a dotisk etiket)
Regnum Outlook Connector
Propojení poštovního klienta Outlook 2007/2010 se správou dokumentů systému REGNUM, které umožní komfortní přenos e-mailů do správy dokumentů