Regnum Sales

Přehled vlastností
Vícedimenzionální struktury
 • více logicky oddělených administrativních jednotek v jedné databázi
 • více účetních jednotek v logické administrativní jednotce, účetní jednotky mohou být nastaveny jako samostatné právnické subjekty nebo jako Profit-Center
 • více dispozičních jednotek v administrativní jednotce
 • více skladů v dispoziční jednotce
 • libovolně definovatelné vztahy mezi účetní jednotkou, dispoziční jednotkou a skladem
Parametrizace dokladů
 • typy dokladů v nákupu i v prodeji pro řízení toku dokladů
 • sledování toku dokladů
 • automatické vytváření dodacích dokladů
 • flexibilní řízení tisku na tiskárnu, fax nebo e-mail
 • libovolné cizí jazyky a cizí měny
Doklady v prodeji
 • nabídky včetně správy verzí
 • zakázky včetně správy verzí
 • dodací listy
 • finanční doklady: faktura, storno, dobropis, proforma-faktura, zálohová faktura, koncová faktura
 • rozdělení dokladu do 4-stupňové struktury: hlavička dokladu, dílčí doklady, pozice, rozdělené pozice pro účtování ve skladech
Doklady v nákupu
 • poptávky u dodavatelů
 • návrhy objednávek, objednávky
 • urgence potvrzení objednávky, urgence dodávky
 • přijaté dodací listy
 • finanční doklady: přijatá faktura, dobropis, zálohová faktura
 • rozdělení dokladu do 4-stupňové struktury: hlavička dokladu, dílčí doklady, pozice, rozdělené pozice pro účtování ve skladech
Interakce
 • více logicky oddělených administrativních jednotek v jedné databázi
 • více účetních jednotek v logické administrativní jednotce, účetní jednotky mohou být nastaveny jako samostatné právnické subjekty nebo jako Profit-Center
 • více dispozičních jednotek v administrativní jednotce
 • více skladů v dispoziční jednotce
 • libovolně definovatelné vztahy mezi účetní jednotkou, dispoziční jednotkou a skladem
Prodejní ceny
 • více vzájemně se překrývajících ceníků, ceníky v cizích měnách
 • variabilní schémata kalkulace prodejních cen
 • standardní ceny, akční ceny, zvláštní ceny s omezenou platnosti
 • individuální tvorba cen v závislosti od artiklu / skupiny artiklů / zákazníka / skupiny zákazníků se všemi kombinacemi
 • množstevní a hodnotové žebříčky
 • rozdílné a flexibilní možnosti řízení příplatků
 • vedlejší náklady na úrovní dokladů
Nákupní ceny
 • definice cen u dodavatele
 • množstevní žebříčky cen dodavatele
 • sledování minimálních množství a hodnot objednávky a příplatků za nedodržení
 • vedlejší náklady na úrovní dokladů
Zápůjčky a pronájmy
 • zakázky pro přeúčtování s uvedením adres pro vyskladnění, dodání a vrácení
 • zpětné přeúčtování (vrácenky)
 • automatické generování zpětných přeúčtování
 • kompletní tok dokladů a sledování skladových zásob
Zásobování
 • více logicky oddělených administrativních jednotek v jedné databázi
 • více účetních jednotek v logické administrativní jednotce, účetní jednotky mohou být nastaveny jako samostatné právnické subjekty nebo jako Profit-Center
 • více dispozičních jednotek v administrativní jednotce
 • více skladů v dispoziční jednotce
 • libovolně definovatelné vztahy mezi účetní jednotkou, dispoziční jednotkou a skladem
Sklady
 • víceúrovňové struktury skladů:
  • dispoziční jednotka / skladová hala / regál / řada / sloupec
 • parametrizace pro automatické přiřazení skladových míst:
  • hlavní sklad pro příjem/výdej
  • přípravný sklad pro výrobu
  • sklad příjmů z výroby
 • libovolné množství skladových míst pro artikl
 • rozdílné typy skladů
  • standardní sklad
  • blokovací sklad
  • konsignační sklad
 • příjemky manuálně/automaticky
 • výdejky manuálně/automaticky
 • přeúčtování mezi sklady
 • skladové karty / plány pohybů
 • rozdílné typy inventury: permanentní, skutečná, virtuální, inventury do minulosti
 • sériová čísla, šarže, automaticky/manuálně číslované svazky
Hodnocení skladů
 • průměrné skladové ceny
 • standardní ceny pro hodnocení skladu
 • aktuální poslední nákupní ceny
Skladové operace
 • více logicky oddělených administrativních jednotek v jedné databázi
 • více účetních jednotek v logické administrativní jednotce, účetní jednotky mohou být nastaveny jako samostatné právnické subjekty nebo jako Profit-Center
 • více dispozičních jednotek v administrativní jednotce
 • více skladů v dispoziční jednotce
 • libovolně definovatelné vztahy mezi účetní jednotkou, dispoziční jednotkou a skladem
Expedice
 • příprava zboží pro expedici
 • rozhraní na software zásilkových služeb (UPS-Worldship, GLS-Gepard)
 • etikety balíků, expediční doklady
Vyhodnocení
 • specializované okna pro hledání pro všechny oblasti nákupu a prodeje
 • široká nabídka standardních tiskových výstupů
 • statistiky obratů a spotřeby v nákupu a v prodeji
 • plánované příjmy/výdaje s výhledem na 6 měsíců (CashFlow)
 • jednoduchá integrace individuálně vytvořených/upravených tiskových sestav
 • rozmanité exportní formáty (Excel, PDF, CSV a další)