Individuální úpravy - řešení na míru

více než jen krabicové řešení

Architektura systému zaručuje individuální management a neomezenou schopnost aktualizace

Standardní systém REGNUM je charakterizován bohatou funkční vybaveností a flexibilitou, která již ve fázi implementace umožní jeho rozsáhlé přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka. Přesto i ten nejrozsáhlejší software není schopný zabezpečit pokrytí úplně všech speciálních požadavků.

Jedním z hlavních prvků, které charakterizuji naši společnost a produkty REGNUM a odlišují nás od široké konkurence je velmi individuální přístup k potřebám zákazníka.

Systém REGNUM vyvíjíme ve vlastním vývojovém prostředí Regnum Developer Framework, které vzniklo na bázi standardních vývojařských nástrojů Microsoft Visual Studio a Oracle PL/SQL. Toto vyspělé a praxi ověřené prostředí je výsledkem mnohaletého úsilí věnovaného jeho vývoji a umožňuje nám rychlý a efektivní vývoj rozsáhlých klientských aplikací využívajících veškerou standardní funkcionalitu a plně integrovaných do standardního systému REGNUM.

Uživatelská vrstva aplikace je zcela izolovaná od standardní části a to jak v oblasti zdrojových kódů, tak i v oblasti uživatelských dat a nastavení. Proto také nedochází k jejich přepsání po aktualizaci verze REGNUM u zákazníka. Na druhé straně díky striktnímu dodržování pravidel objektově orientovaného programování je zajištěné automatické přenesení oprav a vylepšení standardních funkcionalit software ze standardní do uživatelské vrstvy aplikace.

Individuální projekty

Individuálním úpravám systému předchází úzká spolupráce se zákazníkem na analýze jeho potřeb. Specifikace jeho procesů a požadavků je dokumentovaná a výsledkem je přesné zadání pro vývojáře, které zaručuje dosažení optimálního výsledku pro koncového uživatele. Některé jednoduché individuální změny a přizpůsobení (např. nastavení charakteristiky objektů oken, menu, obsahů přehledů či tiskových manažerů) lze provést během customizingu aplikace nastavením parametrů systému, jiné (složité) dokážeme vyvinout přesně 'na míru'.

Takto mohou vzniknout nové, jedinečné moduly specifické pro konkrétního zákazníka zcela nativně integrované do stávajícího standardního systému a se zárukou následné údržby a vývoje.

Individuální tiskové výstupy

Všechny tiskové výstupy v rámci systému REGNUM vyvíjíme v prostředí specializovaného produktu společnosti SAP AG - Crystal Reports. Nativní a bezešvou integraci s aplikací a databázi zaručuje Regnum Print Engine - aplikace pro zobrazení, tisk, odesílání mailem a konverzi tiskových výstupů do mnoha standardních formátů souborů. Speciálně vyvinutá technologie Report Plug and Play, umožňuje jednoduchou integraci zcela individuálně vytvořených reportů do standardní nebo individuální vrstvy aplikace přesně dle požadavků zákazníka.

Průběžná údržba individuálních systémů

Vedeme a udržujeme standardní a individuální verze všech zákazníků. Díky tomu poskytujeme aktivní technickou podporu a jsme schopni takto reprodukovat a analyzovat chyby v uživatelsky upravených systémech během celého životního cyklu aplikace. Servisní smlouva zaručuje zákazníkům údržbu a vývoj jak standardní tak i individuální vrstvy systému. Toto platí jak pro individuálně vytvořené moduly či funkcionality tak i pro individuální tiskové výstupy.