REGNUM Production

přehled vlastností
Všeobecné
 • úplná integrace s moduly Regnum Sales a Regnum Document Manager
 • úvodní kalkulace výrobků volitelně dle skladových nebo kalkulačních cen
 • kalkulace skutečných výrobních nákladů
 • komfortní sledování stavů výrobních zakázek
 • sledování sériových čísel a šarží
 • generování výrobních podkladů
Parametrizace
 • typy výrobních zakázek pro parametrizaci výrobních procesů
 • kusovníky
  • víceúrovňové kusovníky (neomezený počet vnoření)
  • verze kusovníků a časové úseky platnosti
  • zmetkovitost pro řízení skutečné spotřeby materiálů
 • pracovní postupy
  • katalog pracovních kroků
  • verze pracovních postupů a časové úseky platnosti
 • výrobní střediska (kapacitní jednotky)
  • libovolné definice (osoby, týmy, stroje, výrobní linky)
  • kapacity pro den a kalendářní týden, vytížení a dostupnost
  • hodinové sazby pro kalkulaci nákladů
 • pracovní kalendáře
  • libovolné množství kalendářů a přiřazení výrobním střediskům
Plánování výroby
 • návrhy výrobních zakázek (libovolné množství plánů a návrhů)
  • analýza materiálových potřeb
  • analýza výrobní kapacity
 • terminování plánů výrobních zakázek
  • jednoúrovňové, víceúrovňové (pro všechny podřízené zakázky)
  • s limitem/bez limitu kapacity
  • zohlednění optimálních výrobních dávek
  • přesunutí dopředu/dozadu
 • flexibilní nastavení procesu plánování
  • volitelná délka periody (rastr plánu pohybů)
  • horizont plánování pro dispoziční jednotku
  • zohlednění stavu zakázek a stavu skladů
 • automatické inicializace a aktivace výrobních zakázek
Řízení výroby
 • automatický, víceúrovňový rozpad kusovníků
 • rozpad pracovních postupů
 • automatické generování podřízených výrobních zakázek na chybějící podsestavy
 • řízení externích subdodavatelů
 • plánování / inicializace / uvolnění / aktivace výrobních zakázek včetně podřízených zakázek
 • účtování materiálů (skladové operace )
  • automatické generování výdejek/příjemek
  • manuální vytvoření dodatečných výdejek/příjemek
 • účtování pracovních kroků
  • přihlášení/odhlášení
  • přerušení/pokračování
  • externí zpracování
 • další operace s výrobní zakázkou
  • přesuny termínů
  • dělení zakázky
  • stornování
  • zmrazení