Release Notes

 

 

Období změn: leden, únor, březen 2020

(Fix versions: 2020.01, 2020.02, 2020.03)

Popsané novinky a opravy chyb obsahuje verze aplikace Regnum: 5.4.2.0

 

Novinky

ID

Subsystem

Shrnutí

EMP-18

Kmenová data

Vylepšení v okně: Kalkulace prodejních cen artiklů

Nová volba: změna marže na procentní sazbu
Drobné změny a vylepšení v tabulce ceníků

SGPL-160

Kmenová data

Vzdálenost k adrese dodání zákazníka

V definici adresy dodání přidaná nová tabulka "Vzdálenost k dispoziční jednotce". Další využití údajů ve spedičních zakázkách

SGPL-151

Kmenová data

Okno/Evidence vozidel

Nové okno pro správu vozidel pro spediční zakázky. Umožňuje evidenci SPZ vozidel (taháčů a návěsů)

SGPL-153

Kmenová data

Okno/Evidence řidičů

Nové okno pro správu řidičů pro spediční zakázky

RGN-879

Kmenová data

Oprávnění pro kopírování/konverzi kódu adresy

Nová možnost nastavit oprávnění přístupu k funkci "Kopírování/konverze adresy"

RGN-864

Nákup

Okna typ reklamace, reklamace v nákupu

Nově přidán objekt pro výběr skladového místa

 

RGN-868

Nákup

Reklamace v nákupu - funkce: zablokovat reklamaci

Nová funkce v menu Extras / Zablokování reklamace.
Funkce vytvoří pozici Výdejky a zablokuje jí přesně podle zadaných sériových čísel/svazků.

RGN-578

Nákup

Generování objednávky ze zakázky

Změny v procesech protokolování při generování objednávky od zakázky. Po dokončení procesu se zobrazí podrobný protokol o vygenerovaných objednávkách, či chybách v definici artiklů, které neumožnily tyto artikly objednat.
Dále byly provedeny drovné změny vlastní funkcionality procesu generování objednávky od zakázky.

RGN-841

Nákup

Reklamace v nákupu nová funkce menu Extras - zaúčtovat příjem reklamací

Nová funkce, která vytvoří přeúčtování na reklamační sklad

RGN-850

Nákup

Reklamace v nákupu

Přidání komfortních prvků ovládání aplikace jako je proklik na objednávku/fakturu. Rovněž nastaveny statusy reklamace.

RGN-708

Prodej

Protokol o uzavírání a uvolňování přeúčtovacích zakázek

Pro správu a přehled provedení důležitých operací v přeúčtovacích zakázkách

SGPL-155

Prodej

Kontaktní osoba pro objednávky přepravy

Ve sběrných spedičních zakázkách nově přidáno pole kontaktní osoby u spedice. Informace o kontaktní osobě je obzvlášť důležitá při spolupráci s velkými spedicemi

SGPL-156

Prodej

Doplnění dialogu pro generování sběrných spedičních zakázek

Při vytváření nové sběrné spediční zakázky jsou přidaná nová pole výběr auta (tahač/návěs) a řidiče. Tyto možnosti jsou řízené parametry v nastavení účetní jednotky, kde je možné tyto údaje zviditelnit v dialogu pro generování sběrné spediční zakázky

RGN-862

Prodej

V okně "Pozice dodacího listu" se zobrazuje číslo spediční zakázky

UOCZ-163

Finanční doklady

Nově lze měnit poznámku v uzavřené přijaté faktuře

RGN-880

Sklady

Reklamace ze všech druhů příjemek

V pozicích skladových přijemek je možnost nově vygenerovat přímo nákupní reklamaci. Dosud to bylo možné pouze v primárním nákupním dokladu - objednávce

RGN-777

Výroba

Služby na cizím materiálu

Nový modul, který umožňuje provádění služeb na materiálu patřícím zákazníkovi. Materiál je naskladněn na vyhrazený sklad za nulovou cenu a neovlivňuje skladovou cenu stejného materiálu na jiných skladech, prodejní cena je cenou provedené služby. Modul je integrován s modulem výroby (především výpalků)

RGN-482

Vyhodnocení

Vyhledávání dle jména (názvu z adresáře) ve všech vyhodnoceních

Nově přidáno do všech oken vyhodnocení, kde se hledá dle adresy možnost hledat také dle názvu firmy

RGN-765

Rozhraní

Přenos přijatých faktur za dopravu do SAP

Nová varianta v rozhraní do účetnictví, která umožňuje oddělený přenos přijatých faktur za dopravu do účetnictví SAP

RGN-877

Systémová nastavení

Přidané nové parametry v okně nastavení parametrů v účetní jednotce

 

 

 

 

Opravy chyb

ID

Subsystem

Shrnutí

RGN-335

Kmenová data

Změna prodejních cen

Opravená chyba v masové kalkulaci cen artiklu při procentním zvýšení stávající ceny a nebo založení nové kalkulace

RGN-869

Nákup

Okno "Objednávky" - menu Extras-ostatní funkce-změnit adresu

Funkce změny adresy u objednávky nově nastaví také způsob platby -> splatnost netto od nově zvolené adresy

GRE-102

Prodej

Generování zakázky z nabídky - vedlejší náklady

Odstraněná chyba při přebírání vedlejších nákladů (např.doprava) zadaných v nabídce do cílové zakázky

RGN-843

Prodej

Spediční zakázky - zobrazení dodacích listů

Opravena chyba ve sběrných spedičních zakázkach. Nově se zobrazují pouze skladově nezaúčtované dodací listy

GRE-100

Prodej

Filtrované zobrazení strojů/vozidel v nabídce/zakázce

V okně nabídky se při výběru stroje/vozidla zobrazí pouze záznamy přiřazené k adrese z hlavičky dokladu

RGN-855

Prodej

Zabránění odstranění pozice z DL, pokud je pozice přiřazená ke spediční zakázce, která byla generovaná z DL

Při přípravě spediční zakázky z dodacího listu je opravena chyba, kdy nelze odstranit pozici dodacího listu, která je již přiřazená ve spediční zakázce

RSP-395

Prodej

Změna platnosti kontraktu

Oprava propsání platnosti kontraktu také do pozic kontraktu

RGN-846

Finanční doklady

Přijaté faktury - splatnost

Funkce změny adresy u přijaté faktury - nově přepočte i  "Splatné dne"

RGN-680

Výroba

Generování zmetků typu zbytek (výroba výpalků)

Oprava dědění sériových čísel pro zmetky typu zbytek od zdrojového materiálu

RGN-842

Výroba

Problém rezervaci v jobech při změně ceny zbytku (výroba výpalků)

Oprava záporné rezervace při změně ceny zbytku v okně výroby

RSP-404

Vyhodnocení

Konverze čísel v oknech Vyhodnocení pozic - záložky: obchod s ocelí

Oprava funkcionality vyhodnocovacích oken. Pokud se v číselném poli zadalo desetinné číslo došlo k chybě při vytvoření dotazu do databáze. Opraveno změnami ve funkcích pro tvorbu SQL dotazů do databáze