Release Notes

 

 

Období změn: duben, květen, červen 2020

(Fix versions: 2020.04, 2020.05, 2020.06)

Popsané novinky a opravy chyb obsahuje verze aplikace Regnum: 5.5.4.0

 

 Novinky

ID

Subsystem

Shrnutí

EMP-40

Reporty

Regnum email klient - adresář emailů

Nová funkce, která automaticky ukládá již použité adresy a nabízí je pro opětovné použití

RGN-666

Timesheet

Pořízení pracovního výkazu (timesheet)

Při výběru projektu zůstane uložen dříve vybraný kód adresy

RGN-902

Timesheet

Dialog na zadání kontaktní osoby daného tasku v ZRF

Přidané samoučící se pole do okna hromadné editace v timesheetu

RGN-896

Kmenová data

Úpravy okna propojení vlastnosti artiklů

Konfigurace závislostí mezi vlastnostmi artiklu. Na jedné vlastnosti artiklu závisí druhá vlastnost artiklu (na jakosti artiklu - závisí norma artiklu)

RGN-893

Kmenová data

Zabráněná editace pojištění v okně zákazníka

V masce pojištění zákazníka přidaná možnost zakázání editace úprav pojištění

RGN-900

Kmenová data

Rozšíření bublinkové nápovědy pro kód artiklu

Nově bublinková nápověda ovsahuje také skladovou měrnou jednotku - integrovano v oknech pozice nabídky a pozice objednávky

RGN-923

Nákup

Avízo nákupu - rozšíření parametrů

Nastavení parametrů pro způsob chování jednotek a přepočtů pro zadávání svazků a pomocných jednotek. Parametry se přebírají ze skupiny artiklů

SG-137

Nákup

Kontrola limitů blokování objednávky-princip čtyřech očí

Automatické blokování objednávek dle přednastavených hodnot.
Systém schvalování/odblokování na úrovni teamu, podobně jako ve správě zakázek

RGN-837

Prodej

Prodloužený sloupec číslo objednávky v prodeji/nákupu na 100 znaků

RGN-895

Prodej

Schvalování zakázky dle principu čtyřech očí

Schvalování zakázek dle pravidel deklarovaných na úrovni teamu, zapojeni do zakázky

RGN-904

Prodej

Schvalování zakázek - kontrola před vygenerováním dodacího listu/faktury

Nová funkcionalita spojená s dvojschvalováním zakázek, která hlídá dostupnost funkcí (vytvořit DL, fakturu) z pozic zakázek pokud není zakázka schválená.
Funkce dvojschvalování zakázek musí být aktivní

SG-139

Prodej

Automatické uvolnění zakázky po zaplacení zálohové faktury

Po zanesení platby k zálohové faktuře dojde k automatickému uvolnění zakázky zablokované kvůli překročení úvěrového limitu

RGN-919

Výroba

Příprava výroby předpis

Nové okno pro předpis výroby - příprava dělení dlouhých materiálů (profily/trubky)

RGN-679

Vyhodnocení

Vyhodnocení - velké úpravy pozice prodeje a pozice nákupu

U seznamových polí doplněna možnost výběru "!=" (vyhodnocení vytvoří podmínku kterou splní všechny věty které nemají hodnoty ze seznamu)

EMP-41

Rozhraní

Exporty do XLS bez aplikace MS Excel

Nová možnost export z přehledového okna bez nutnosti nainstalovaného Microsoft Excelu na počítači

RGN-867

Prodej

Schvalování úvěrových limitů

V nastavení teamů możnost nastavení limitu pro schvalování pro jednotlivé teamy

RGN-848

Systém

Kontrola scheduleru v databázi Oracle ve službě RegnumService - poslaní informačního emailu o neúspěchu jobu

RegnumServis provádí pravidelně kontroly stavu jednotlivých úloh deklarovaných ve scheduleru. Pokud dojde k chybě bude poslaná automaticky informace na e-mail pro vybrané osoby

RGN-860

Systém

Okno/okna pro správu oprávnění na Touchscreenu/skeneru

Nová okna v aplikaci pro umožnění komfortní správy oprávnění pro funkce na skenerech a touchscreenech

RGN-889

Systém

Nové okno pro správu týmů

Nové okno umožní založení týmů, nastavení funkce týmu (prozatím schvalování zakázek/objednávek, uvolňování zakázek zablokovaných kvůli překročení limitu pohledávek), přiřazení uživatelů. Uživatel může být členem více týmů, každý může mít jiná oprávnění

RGN-901

Systém

Změna struktury menu v některých oknech prodeje/nákupu

Z důvodu až 3-úrovňové vnořenosti menu "Extras" a tímto složitému přístupu k některým funkcím byla provedená rekonstrukce menu z vertikální do horizontální struktury. Dotčená okna: Zakázky, Dodací list, Faktury (přijaté, vydané)

     

 

Opravy chyb

ID

Subsystem

Shrnutí

RSP-392

Prodej

Chyba v krokováni v oknech prodeje pokud je vybrán obchodník

Oprava funkce krokování v okně zakázky/nabídky při výběru obchodníka

RSP-394

Prodej

Chyby v okně zakázky

V pozici zakázky při provedení změny dle hmotnosti dojde k automatickému uložení

RSP-415

Prodej

Opravená chyba při prokliku na dodací lhůtu

UO-92

Prodej

Okno: Kalkulace nabídek výpalků (Columbus) - drobné chyby

Pokud došlo v nabídce (v pozicích k nějakým změnám), jako změna počtu kusů, změna hmotnosti, změna kódu artiklu (výpalek x obrobek) nebo přidání/odebrání pozice, tak se po znovu otevření okna kalkulace nabídek rozbliká tlačítko „Aktualizovat data z nabídky“. Tato funkce zaktualizuje kalkulaci dle dat z pozice nabídky

RGN-866

Výroba

Změna jazyka v existující zakázce

Text na potvrzence zakázky se definuje na základě pracovního postupu. Tento text se generuje do potvrzenky zakázky a faktury. Nově se vygeneruje i v cizím jazyce

RGN-874

Výroba

Dodatečné opracování na cizím materiále

Možnost provedení dodatečného opracování na výpalky dodané zákazníkem

RGN-858

Vyhodnocení

Chyba ve vyhodnocení

Oprava okna vyhodnocení - pozice nákupu s detaily. Zadání vyhledávacích parametrů v sekci Trubky/fitinky vyvolala konverzní chybu číselné hodnoty s údaji po čárce

RSP-555

Systém

Katalog artiklů - extras - doplňující údaje nefunkční

Dialogové okno s možnosti změny velikosti