Release Notes

 

 

Období změn: červenec, srpen, září 2020

(Fix versions: 2020.07, 2020.08, 2020.09)

Popsané novinky a opravy chyb obsahuje verze aplikace Regnum: 5.7.10.0

 

 Novinky

 

ID

Subsystem

Shrnutí

RGN-935

Kmenová data

Sankční seznamy EU/US


. zcela nová aplikace pro analýzu sankčních seznamů EU a US
. optimalizovaný algoritmus zpracování
. vylepšené konverze znaků pro nalezení adres/kontaktních osob
. vylepšené protokoly nalezených a nezpracovaných záznamů

RGN-936

Kmenová data

Kontrola sankčního seznamu změní uživatele/datum poslední změny u adresy/kontaktní osoby


Aktualizace byla vyřazená, pokud proběhne update nad některým s nevýznamných/statusových sloupců

RGN-967

Kmenová data

Změny v designu okna dispoziční jednotky


Okno bylo zvětšeno a došlo k přeskupení objektů pouze do dvou záložek.
Pro dispoziční jednotku lze nadefinovat ikonu pro její lepší vizualizaci v nových oknech pro monitorování spedičních zakázek a verifikaci prodejních zakázek

RGN-964

Kmenová data

Převzetí měny nastavené v definici adresy jako dodavatele


Nově se při zadávání dodavatele artiklu přebírá měna, která je nastavená jako výchozí v definici dodavatele

RGN-719

Dokumenty

Modernizace okna datových schránek


změna komponenty ribbon menu
nové tlačítko na refresh certifikátu

RGN-943

Timesheet

Správa zakázek (pracovní výkaz)


Přidání 3. záložky - podzakázky, možnost zadání podzakázek
Hlavní okno pracovního výkazu - přidání nepovinného sloupce: Podzakázka

RGN-948

Timesheet

Vyhodnocení pracovních výkazů (velké) - podzakázky

 

Rozšíření v okně vyhodnocovací "Pracovní výkaz - vyhodnocení velké" o možnost vyhodnocení podle čísla podzakázky ze správy zakázek pro pracovní výkazy

RGN-946

Timesheet

Výběr inaktivní adresy v okně timesheetů

 

Nově pokud se vybere inaktivní adresa, zabarví se text v ComboBoxu adresy na červeno

RSP-684

Timesheet

Timesheet - automatické propisováni zakázky ke kódu klienta

 

Nově pokud je na klienta (kódu adresy) vázaná pouze jedna zakázka, automaticky se zakázka převezme do příslušné řádky

RGN-930

Timesheet

Přepracovaná/modernizovaná oblast správy úkolů v Regnum

 

. vytvořeno zcela nové okno na správu úkolů
. možnost přidat úkol pro uživatele nebo pro team uživatelů
. nová aplikace běžící na pozadí pro upozorňování na nový úkol ve formě bubliny na panelu nástrojů Windows (podobně jako v Outlooku)
. nezpracované úkoly jsou zobrazeny v hlavním okně Regnum formou panelů

SGPL-161

Prodej

Dodací listy ze sběrné spediční zakázky


. nová funkce z hlavičky sběrné spediční zakázky - Vytvořit dodací listy
. funkce vygeneruje dodací listy na základě pozic zakázek přiřazených ke sběrné spediční zakázce

RGN-951

Prodej

Nové okno: Přehled spedičních zakázek - záložka: týdenní přehled

 

Okno umožní přehled vytížení dopravy pro aktuální a následující týden. Zobrazí seznam sběrných spedičních zakázek na zvolený den a seznamy přiřazených dílčích zakázek a jednotlivých artiklů

RGN-957

Prodej

Nové okno: Přehled spedičních zakázek - záložka: obchodník

 

Pro přihlášeného uživatele (obchodníka) zobrazí přehledy sběrných a přiřazených spedičních zakázek a jednotlivých položek. Odfiltrovány jsou ty zakázky, kde přihlášený uživatel je uveden jako obchodník

RGN-852

Sklady

Inventura - rozšíření o pomocné měrné jednotky

 

. tlačítko pro stažení původních hodnot a měrných jednotek
. rozpočítávání hodnot jednotek po zadání počtu kusů
. zobrazení přepočtu na prodejní měrnou jednotku artiklu
. zobrazení tlačítka, jednotky a hodnoty množství pouze pro svazky

RGN-921

Sklady

Změna dialogu na založení skladu u artiklu

Nový dialog, pokud je jen jeden sklad bude převzat ihned bez nutnosti ruční volby

RGN-968

SYSTEM

Preferovaná dispoziční jednotka ve správě uživatelů


Přidán ComboBox pro nastavení dispoziční jednotky do nastavení správy uživatelů

 

 

 

 

Opravy chyb

 

ID

Subsystem

Shrnutí

GRE-120

Kmenová data

Příznak: Hlavní dodavatel v okně dodavatelů artiklů


Odstraněná chyba při převzetí dodavatele, kde zůstával příznak hlavního dodavatele také u jiných záznamů, toto způsobovalo problémy během automatických objednávek na sklad a objednávek na zakázku

RGN-922

Nákup

Definice dodavatele artiklu - oprava chování měny


Objekt měna se nastaví na výchozí hodnotu i když se provedla 'nová věta' v naládovaném okně - kopírování.
Nyní je to takto pouze v případě nové věty z prázdného okna.

RGN-952

Prodej

Občas se nezobrazoval správně informační blok v oknech zakázky, objednávky, faktury, dodacího listu

 

Opravená chyba při nastavení regionu ve Windows např. na Angličtina (Spojené království) - informační bloky již nyní zobrazují údaje správně. Problém se vyskytoval na terminálových serverech

RSP-733

Prodej

Kopírování zakázky

 

Odstraněná chyba během kopírování zakázky, kde nebyl kopírován předpis pro výrobu dlouhých délek (dělení trubek/profilů).
Chyba se projevovala pouze v nové variantě kopírování (DB.2020)

RSP-837

Prodej

Chyba vyhodnocení zakázek

 

Opravená chyba ve filtrování stornovaných a nestornovaných zakázek

RGN-953

Prodej

Spediční zakázky - drobnosti/chyby

 

Pokud je aktivní funkce schvalování zakázek pak v okně generování sběrné spediční zakázky (v záložkách s výběrem zakázek/pozic zakázek) byl omezen  výběr pouze na schválené zakázky

RSP-765

Dokumenty

Regnum - datovky

 

Opravena chyba při uložení konceptu datové zprávy do databáze

RSP-783

Základní funkcionalita

Problém s nastavením německé oblasti během exportu z tabulky do souboru Excel

 

Oprava exportu dat z přehledového okna do excelu. Tato funkce nefungovala v německém prostředí Windows.
Neměcké prostředí má jiné oddělovače desetinných míst a tisíců. Chyba opravena tak, aby funkce fungovala univerzálně na všechna prostředí Windows