Release Notes

 

 

Období změn: říjen, listopad, prosinec 2020

 

(Fix versions: 2020.10, 2020.11, 2020.12)

Popsané novinky a opravy chyb obsahuje verze aplikace Regnum: 5.8.3.0

 

 Novinky

 

ID

Subsystem

Shrnutí

RGN-965

Kmenová data

Klasifikace adres ve formě stromové struktury - kategorie adres


Nová struktura v oblasti adresáře, která umožní libovolnou definici klasifikace adres ve formě stromové struktury a následně přiřazení adresy partnera k více kategoriím v rámci struktury

RSP-1002

Kmenová data

Horké zprávy pro svazky v přehledu artiklů


V přehledovém okně v katalogu artiklů je možnost rozšíření zobrazení o horké zprávy u svazků (250 znaků)

     

RGN-971

Prodej

CRM Portal - příprava dělení/výroby


Do stávajícího okna předpisu výroby byl nově přidán panel zobrazující výsledky dělení dle požadovaného množství cílového artiklu (délky)

RGN-959

Prodej

Pozice zakázky - příprava dělení/výroby


Nové okno pro možnost potvrzení/změny výrobního předpisu od pozice zakázky před zahájením výroby

RGN-951

Prodej

Rychlý přehled spedičních zakázek


Nové okno pro přehled spedičních zakázek a vytížení dopravy
. zobrazení kumulovaného přehledu spedičních zakázek s výhledem na 14 dní
. možnost filtrování zobrazení dle dispoziční jednotky
. možnost krokování po týdnech/dvou týdnech vpřed/vzad
. zobrazení spedičních zakázek pro přihlášeného uživatele/obchodníka

RGN-802

Prodej

CRM Portal Light - Dělení materiálu


Nové okno a funkcionality pro dělení materiálu v CRM Portalu. Integrace do generování nabídek/zakázek a volitelně do modulu výroby.

RGN-996

Sklady

Okno pro přípravu inventury


Přidání označení artiklu do okna skenování a kompenzace pro zlepšení čitelnosti zde obsažených informací.

RGN-909

Výroba

Okno: Dělení materiálu - nová možnost označit zbytek jako šrot


Přidán checkbox v dělení materiálu, kterým lze označit, že zbytek artiklu po dělení bude odepsán do šrotu.

EMP-45

Výroba

Dodací termíny volitelně podle pracovního kalendáře


Pracovní (výrobní) kalendář obsahuje pracovní dny, svátky. Termín dodání se nově může počítat dle pracovních dnů a ne podle kalendářních dnů. Tzn. Dodací lhůta 10 dní znamená 10 pracovních dní. Funkcionalita je řízená nastavením parametrů v kmenových datech účetní jednotky.

RGN-982

Finanční doklady

Okno/funkcionality pro správu atributů dokladu - přijaté/vydané faktury


V okně přijaté/vydané faktury v menu Doplňující údaje - nový bod menu: Atributy dokladu...
Atributy dokladů jsou specifické pro zákazníky z Polska kvůli povinnému hlášení JPK_VAT07 platnému od 01.10.2020. Atributy dokladu jsou automaticky přiřazovány během uzavření dokladu na základě standardních a individuálně řešených pravidel.
Data atributů jsou přenášena dál do systému účetnictví. Odtud mohou být vykazovaná na příslušném hlášení generovaném z účetnictví.

RGN-981

Finanční doklady

Okno proforma faktury - problém s tiskem pokud status je "Nová věta"


Při startu print manažeru po změně záznamu dojde nejprve k uložení proforma faktury (dle volby uživatele), následný tisk pak obsahuje provedené změny.

 

Opravy chyb

 

ID

Subsystem

Shrnutí

RGN-972

Kmenová data

Informace o záznamu - klik na tlačítko auditing


Opravená chyba v zobrazení vzhledem k odstranění staré funkcionality auditováni změn v tabulkách

RSP-932

 

Automatické založení dílčího dokladu na pozadí - (objednávky/zakázky/faktury)


Opravená chyba v konverzi datumu, ke které docházelo na některých systémech v závislosti na lokálním nastavení prostředí Windows během založení pozice dokladu

RGN-945

Nákup

Změna struktury menu v některých oknech v oblasti nákupu


Z důvodu až 3-úrovňové vnořenosti menu "Extras" a tímto složitému přístupu k některým funkcím byla provedena rekonstrukce menu z vertikální do horizontální struktury.
Dotčená okna: Objednávky, Přijaté faktury, Přijaté dodací listy

RGN-953

Prodej

Sběrné spediční zakázky - přiřazování dokladů/pozic


Pokud je v nastavení účetní jednotky aktivní proces schvalování zakázek pak v jednotlivých záložkách je omezen výběr pouze na schválené zakázky/pozice schválených zakázek

GRE-128

Prodej

Převzetí vedlejších nákladů od faktury do storna


Opravená chyba při stornování faktury, kde se vedlejší náklady (např. doprava) nepřesunuly do dokladu stornované faktury.

GRE-106

Prodej

Převzetí slevy na zakázku během generování zakázky z nabídky


Opravená chyba při vygenerování zakázky z nabídky, kde se nyní automaticky přenáší sleva za celý doklad umístěna ve zdrojové nabídce.

RGN-891

Sklady

Přeskladnění v přípravě inventury


Pokud jsou artikly zablokované, tak přeskladnění v rámci inventury je automaticky odblokuje a po provedení přeskladnění znova zablokuje

RSP-408

Sklady

Inventura - zaokrouhlování hmotnosti


Implementované zaokrouhlování netto hmotnosti svazků a sériových čísel v průběhu pořizování dat v inventuře

RGN-980

Výroba

Výrobní kalendář


. při startu okna se automaticky vybere výrobní kalendář pro aktuální rok
. informace o vybraném kalendáři se zobrazí v okně nad detailním zobrazením zvoleného období
. opravené chyby v zobrazování události/svátků

GRE-101

Finanční doklady

Storno dokladu faktury - ztráta odkazu na zakázku


Opravená chyba během stornování faktury kde se v cílovém dokladu storna ztratil odkaz na původní zakázku.

RGN-988

Individuální funkcionalita

Oprava algoritmu na automatické skládání čísla artiklu - zbytku ve výrobním procesu pálení

RSP-1043

Databáze

Problém s nečekaným ukončeným spojení do databáze během práce v Regnum


Opravena chyba v interní správě kurzorů ve spojení do databáze.