Release Notes

 

 

Období změn: leden, únor, březen 2021

 

(Fix versions: 2021.01, 2021.02, 2021.03)

Popsané novinky a opravy chyb obsahuje verze aplikace Regnum: 5.8.6.0

 

 Novinky

 

ID

Subsystem

Shrnutí

RGN-974

Finanční doklady

Smazání korekční faktury - kontrola na existenci příjemky do skladu


Pokud existuje příjemka, musí být nejprve tato příjemka odstraněná

RSP-1186

Rozhraní

Příprava dat pro hlášení Intrastat


Přehled položek v okně během zpracování hlášení Intrastat byl rozšířen o označení artiklu

RSP-1110

Prodej

Neošetřený stav u ITC - kontrola ITC při stornování zakázky


Doplněná kontrola na vazbu intercompany s objednávkou při stornování zakázky. Pokud existuje vazba nebude stornování možné.

RGN-1010

Prodej

Odstranění pozice z dodacího listu i když je již přiřazená ke spediční zakázce


Toto umožní úpravu dodacího listu pokud je jež na spediční zakázce pokud došlo ke změně obsahu v průběhu expedice (np. změna počtu palet apod.)

RGN-1002

Prodej

Číslování pro nové reklamace


Nově přidané číslování reklamace v okně Číslování - přednastavení. Nyní lze nastavit uživatelem

RGN-1020

Prodej

Dialog převzetí svazku k pozici zakázky


Rozšíření zobrazení o pomocná data svazku (množství v alternativní měrné jednotce)

SG-0142

Výroba

Změny v přehledu dělení materiálů


Okno bylo rozšířené o druhou záložku, kde jsou odděleně zobrazovány doklady dělení pro dlouhé materiály (np.profily/trubky). V první záložce se nachazí jen seznam dokladů týkajících se dělení plechů.
Navíc byly provedeny změny v dialogu přiřazení sériových čísel/svazků k zablokování pro proces dělení

RGN-928

Základní data

Okno parametrizace systému


Přidán checkbox pro aktivaci zobrazení notifikaci v hlavním okně aplikace

RGN-966

Individuální funce

Hlídání jakosti zdrojového plechu proti zbytku a výpalkům


Hlídání jakosti, pokud mám vygenerované výpalky/zbytky v zakázce s nějakou jakostí, tak hlídat, abych nemohl vzít zdrojový plech s jinou jakostí

RGN-1094

Systém

Vkládání dokumentů do Regnum ze schránky Windows


Byla provedená optimalizace funkce vkládání dokumentů ze systému souborů přes Clipboard (schránku Windows). Nyní je možné takto kopírovat dokumenty označení np. v Průzkumníku Windows přes Ctrl-C přímo do správy dokumentů Regnum vystartovaného na vzdálené ploše na terminálovém serveru

RGN-1094

Systém

Plug-in modul pro Microsoft Outlook


Nová na přání instalovatelná komponenta, která umožní import přílohy emailu (např. souboru PDF) přímo do správy dokumentů Regnum bez meziuložení do systémů souborů na disku

RGN-1011

Systém

Změna struktury menu "Extras" v oknech prodeje a nákupu


Změna byla provedena kvůli nešikovnému a stále narůstajícímu vnoření některých funkcí do podřízených menu. Na některé položky bylo potřeba až 4 kliknutí, a navíc se občas kvůli "poskočení" myší musel opakovat pokus o správné najetí. Teď je to rychlejší a není nutné rozbalování do další úrovně.
Změna se týká všech frekventovaných oken v prodeji i nákupu (zakázky/faktury/objednávky...)

RGN-1014

Systém

Datagrid/Flexgrid - export do excelu


Při exportu z tabulky do excelu je nyní možné čísla v xls sčítat, není nutná konverze sloupce na číslo

 

Opravy chyb

 

ID

Subsystem

Shrnutí

RSP-1209

Finanční doklady

Opravená chyba při startu okna pozice přijaté faktury z okna dílčí faktury

RSP-1056

Finanční doklady

Předkontace pro finanční účetnictví


Opravena chyba v poli předkontace pro finanční účetnictví. Nyní lze uložit pole bez zadané hodnoty

RSP-1189

Katalog artiklů

Opravená chyba při vkládání nového ceníku v katalogu artiklů


Nebylo možné vybrat a přidat np. nový ceník v cenové kalkulaci artiklu. Problém byl opraven, systém nabídne pro výběr dosud nepřiřazené ceníky a umožní přiřazení a změny

RSP-1195

Kmenová data

Typy vedlejších nákladů


Okno neukládalo změny v tabulce cen v závislosti na měně. Také nebylo možné vložit novou řádku s cenou v cizí měně. Problém byl opraven

EMP-46

Nákup

Chyba při dělení pozice objednávky již přiřazené k faktuře


Po provedení rozdělení pozice objednávky, ke které již byla přiřazená přijatá faktura nedocházelo k přepočtu hodnot v přijaté faktuře a tímto docházelo k znásobení hodnoty. Každé další rozdělení provedlo znásobení hodnoty chybným výpočtem ze sníženého základu. Problém byl odstraněn